Palvelumme

KIINTEISTÖ- JA ASUNTOKAUPAT

Asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät kysymykset, esim. kaupan virheisiin liittyvät korvausvastuut tai vaikkapa asunto- ja kiinteistökaupan purkamiseen liittyvät vaatimukset on hyvä ratkaista asiantuntijan avulla. Toimistomme asianajajilla on erityisosaamista myös näissä kysymyksissä.

Tavanomaisia toimeksiantojamme asunto ja kiinteistökysymyksissä ovat olleet:

  kiinteistökauppaan tai asuntokauppaan liittyvien asiakirjojen laatiminen
  reklamaation tekeminen ilmenneistä virheistä tai vastineen laatiminen annettuun reklamaatioon

  sovintoneuvotteluiden käyminen osapuolten puolesta riitatilanteessa
  osapuolen avustaminen riitaoikeudenkäynnissä.

Hoidamme kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyviä riita-asioita kaikissa oikeusasteissa tarvittaessa eri puolella maata.

- Näytä kaikki palvelumme -