Palvelumme

SOVITTELU

Toimistomme tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan ongelmatilanteessa paras mahdollinen lopputulos asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. Usein riitatilanteessa asiakkaan kannalta paras lopputulos saavutetaan paremmin neuvotellen ja sopien kuin tuomioistuimessa käsiteltävässä riitaprosessissa.

Riitaprosessi on usein viimeinen ratkaisukeino, joka on asiakkaan kannalta kallis, pitkäkestoinen ja lopputulokseltaan epävarma. Tästä syystä olemme erikoistuneet toimimaan osapuolten avustajina tuomioistuinsovitteluissa erilaisissa riita- ja rikosasioissa.
Sovittelumenettelyä voidaan myös hyödyntää tuomioistuimen ulkopuolella vaikkapa silloin, kuin asianosaiset haluavat varmistaa ehdottoman salassapidon asiassaan.

Toimistomme asianajajat hoitavat sovitteluja niin sovittelijana kuin myös avustajana asiakkaan tarpeiden mukaan.

Asianajaja Mirva Lehtinen ja asianajaja Sanna Koponen ovat Suomen asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkittyjä sovittelijoita, joita osapuolet voivat pyytää sovittelemaan asiaansa, jossa eivät ole itse tai avustajiensa välityksin päässeet sovinnolliseen ratkaisuun.

- Näytä kaikki palvelumme -