Palvelumme

TYÖOIKEUS

Työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat yksi osaamisalueemme. Työsuhteen solmimiseen, työsuhteen päättämiseen ja YT-neuvotteluihin liittyvät kysymykset ovat meille tuttuja. Vaikeisiinkintilanteisiin kuten työsuhteen purkamiseen tai irtisanomiseen liittyvät tilanteet selviävät paremmin ammattilaisen avustuksella.

Tavanomaisia toimeksiantojamme työoikeuden alueella ovat olleet:

  työsopimuksien laatiminen, työsopimusneuvottelut
  varoitusmenettely ja asiakirjojen laatiminen
  työsuhteen päättäminen irtisanomisella tai purkamisella
  perusteettomaan irtisanomiseen tai purkamiseen liittyvät asiat tai niiden epäily
  työsuhteeseen liittyvät vahingonkorvaukset
  YT-neuvottelut tai YT- menettely
  Sovittelu osapuolten kesken työsuhteisiin liittyen

Hoidamme työ- ja virkaoikeudellisia riita-asioita kaikissa oikeusasteissa tarvittaessa eri puolella maata.

- Näytä kaikki palvelumme -