Asianajajat

MIRVA LEHTINEN

Asianajaja, varatuomari

  Oikeustieteen kandidaatti / maisteri 2001
  Varatuomari 2003
  Asianajaja 2006

Aloittanut asianajajayrittäjänä Asianajotoimisto Mirva Lehtinen -nimisellä toiminimellä vuonna 2006. Siirtynyt osakkaaksi Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy:hyn tammikuussa 2008.
Suorittanut myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

 työoikeudelliset asiat
 kiinteistökauppariidat (mm. ns. hometaloriidat)
 lasten asumista, huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat
 pesänselvittäjän sekä -jakajan tehtävät sekä perintöoikeus
 rikosasiat

SANNA KOPONEN

Asianajaja, varatuomari

  Oikeustieteen kandidaatti / maisteri 1998
  Varatuomari 2001
  Asianajaja 2005

Aloittanut asianajajayrittäjänä vuonna 2005. Siirtynyt osakkaaksi Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy:hyn tammikuussa 2008. Toiminut aikaisemmin mm. julkisena oikeusavustajana Kouvolan oikeusaputoimistossa. Suorittanut myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

 pk-yritysten oikeudelliset asiat
 yhdistyksiin ja säätiöihin liittyvät asiat
 asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat
 maaoikeusasiat
 pesänselvittäjän sekä -jakajan tehtävät ja  perintöoikeus
 lasten asumista, huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat
 hallinto-oikeudelliset asiat
 rikosasiat

SOHVI LAINE

Asianajaja

  Oikeustieteen maisteri 2013
  Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2016
  Asianajaja 2018

Työskennellyt Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy:ssä vuodesta 2013 lähtien.
Suorittanut myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

 rikosasiat
 lasten asumista, huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat
 avio- ja avoliittoa sekä ositusta koskevat asiat
 perinnönjakoasiat
 erilaiset riita-asiat mm. asuntokauppariidat
 asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 edunvalvonta-asiat